#18 Dał nam mocne dary, zwane zobowiązaniami

dodane 09:10

Chcielibyśmy więc podziękować O. Franciszkowi Blachnickiemu za Oazę Rodzin – gałąź rodzinną Ruchu Światło - Życie. Dzięki tej wspólnocie, jej duchowości i zobowiązaniom, które stały się dla naszego małżeństwa ogromnym darem, zbliżyliśmy się do siebie i do Pana Boga oraz wzmocniliśmy więzi rodzinne.

„Rodzina musi stać się środowiskiem życia z wiary, środowiskiem, w którym wartości religijno-moralne rzeczywiście są respektowane. Wtedy rodzina spełnia swoje zadanie, tzn. wprowadzi młode pokolenie w styl życia, w postawy chrześcijańskie”
(ks. Franciszek Blachnicki, „Sympatycy czy chrześcijanie”)
W realizacji wspomnianego w powyższym cytacie powołania rodziny pomaga nam formacja w Domowym Kościele. Chcielibyśmy więc podziękować O. Franciszkowi Blachnickiemu za Oazę Rodzin – gałąź rodzinną Ruchu Światło - Życie. Dzięki tej wspólnocie, jej duchowości i zobowiązaniom, które stały się dla naszego małżeństwa ogromnym darem, zbliżyliśmy się do siebie i do Pana Boga oraz wzmocniliśmy więzi rodzinne. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki wspaniale opracował pod natchnieniem Ducha Świętego formację rodzin w Domowym Kościele. Dał nam mocne dary, zwane zobowiązaniami. Wyraźnie dostrzegamy ich wartość w chrześcijańskim rozwoju małżeństwa i rodziny. Modlitwa osobista i spotkanie ze Słowem pogłębiają relację z Bogiem, modlitwa małżeńska i rodzinna oraz comiesięczny dialog wzmacniają relacje małżeńsko-rodzinne, reguła życia pomaga nam w pracy nad sobą i doskonaleniu się w miłości wzajemnej, a rekolekcje wszystko porządkują i podsumowują. Domowy Kościół pomógł nam na nowo odkryć wartość sakramentu małżeństwa i chrześcijańskiego wychowywania dzieci. Chwała Panu za dar Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego i za cały Ruch Światło-Życie!
Anna i Bronisław Zagalscy 

Ostatnio dodane