Słowo na dziś

Szabat

ks. Wojciech Węgrzyniak

dodane 2016-01-19 09:38

Słowo na dziś: SABBATON – „szabat”.

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w SZABAT wśród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze rzekli do Niego: «Patrz, czemu oni robią w SZABAT to, czego nie wolno?» […]
[Jezus] dodał: «To SZABAT został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla SZABATU. Zatem Syn Człowieczy jest panem SZABATU».  (Mk 2,23-24.27-28)

„Sabbaton” jest greckim zapisem hebrajskiego słowa oznaczającego szabat, pochodzącego od czasownika „szabat” – „odpocząć, zatrzymać się, zaprzestać”. „Sabbaton” to siódmy dzień tygodnia, dzień, w którym Bóg nic nie robił. Dzień, który z założenia miał dwie cechy: być poświęconym Panu Bogu i dniem, w którym każdy miał powstrzymać się od pracy. To tak ważny dzień, że jest porównany do szacunku wobec ojca i matki, nakaz jego świętowania znalazł się w dekalogu a złamanie szabatu groziło karą śmierci.

Faryzeusze tak zapatrzyli się w Pismo, że nie zauważyli, dla kogo ono powstało. Dlatego Jezus wyjaśnia, że nigdy w trosce o prawo nie może dojść do sytuacji, w której prawo stoi nad człowiekiem. Dziś jednak nie grozi nam taki faryzeizm. Dziś grozi nam takie zapatrzenie się w człowieka, że nie zauważymy ani Pisma ani Boga. Nie zauważymy konieczności szabatu jako jednego z największych darów ludzkości. Coraz powszechniejsza praca w niedziele - zwłaszcza wśród intelektualistów - jest w pewnym sensie powiedzeniem Synowi Bożemu: „Nie jesteś już żadnym Panem szabatu, bo w moim życiu już nie ma szabatu. A jeśli będzie, to ja - a nie Ty – będę decydował, kiedy i jaki on ma być.”

Uchroń nas od dwóch błędów, Panie: nierozumienia tego, co konieczne i niepotrzebnej pracy w niedziele.

 

N P W Ś C P S
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
Dzisiaj: 19.02.2019