Chrystusa nie da się zamknąć w lochu grobowym

dodane 10:22

Niezwykłe jest też przesłanie dzisiejszej ewangelii.

Saduceusze to byli ci uczeni żydowscy, którzy nie uznawali zmartwychwstania. Zamknęli więc uczniów głoszących, że Chrystusa zmartwychwstałego, bo przecież miało być po ichniemu. Sytuacja, w której anioł uwalnia więźniów mimo drzwi zamkniętych i każe im iść do świątyni głosić zmartwychwstanie, jest podobna do tej, w której Chrystusa-prawdę próbowano zamknąć w lochu grobowym. Nie da się. 
Niezwykłe jest też przesłanie dzisiejszej ewangelii: „Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego”. 
Niezwykła pedagogika Boża, w której życie moralne wspólnoty Kościoła jest utrzymywane nie przez nieustanne wytykanie błędów, ale przez nieustanne odczucie umiłowania przez samego Stwórcę, pomimo grzeszności i słabości wpisanych w naturę ludzką. 
Podejrzewam, że nikt by w Kościele nie wytrzymał, gdyby nieustannie uświadamiano mu, w jakim kaczym lochu tkwi. Nie ma więzienia dla tych, którzy wystawiają swoje istnienie na światło Jego umiłowania. 
Kochaj mnie dziś, Jezu zmartwychwstały, na całego. Amen

Dziecko Bogu, żona mężowi, matka dzieciom, nauczyciel uczniom. Z wykształcenia plastyk, z pasji - też plastyk.
nd pn wt śr cz pt sb

29

30

1

5

6

7

9

10

11

12

13

14

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dzisiaj: 16.10.2019