A może modlitwa „Ojcze nasz” nie powinna kończyć się słowami „ale nas zbaw ode złego”?

dodane 11:35

Może zapomniałam dodać jeszcze dwóch następnych  zdań z Pisma Świętego.

A może modlitwa „Ojcze nasz”, której wyuczyłam się na pamięć, nie powinna kończyć się słowami „ale nas zbaw ode złego”.

Może zapomniałam dodać jeszcze dwóch następnych  zdań z Pisma Świętego, które przydałoby się wykuć:

"Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień". 

Brzmią jak wyrok na samego siebie. 

Duchu Święty wejdź z mocą przebaczającą w mój dzień.

Ciągle na nowo, przychodź i uzdalniaj do przebaczenia. Bym nie tyle szukała dziury w całym, budując mury między ludźmi, co ufała Tobie i odpuszczała. Amen

Dziecko Bogu, żona mężowi, matka dzieciom, nauczyciel uczniom. Z wykształcenia plastyk, z pasji - też plastyk.
nd pn wt śr cz pt sb

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

Dzisiaj: 20.05.2024