Dziś osiem błogosławieństw nałożyło mi się na modlitwę „Ojcze nasz”

dodane 16:27

„Błogosławieni ubodzy w duchu” wiedzą, że Panem jest Bóg, który trzyma świat w swoich rękach. 

„Błogosławieni, którzy się smucą”, bo odzyskują radość w zanurzeniu w świętości i w bezbrzeżnej miłości Boga.
„Błogosławieni cisi” którzy pragną ziszczenia się „królestwa Bożego” na ziemi. Oni potrafią pochylić się nad skarbami świata, nie wykorzystać ich i nie zmarnować. 
„Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości,, - ci wiedzą, że Jego wola jest porządkiem świata. 
„Błogosławieni miłosierni”, którzy odpuszczają swoim winowajcom. 
„Błogosławieni czystego serca”, którzy potrafią przyznać się do swoich przewinień.
„Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój”, którzy wiedzą, że są tylko ludźmi i proszą Boga o to by ich strzegł przed pokusą. 
„Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości”, którzy wyrzekają się komfortu dla sprawy Bożej. Którzy poddają się Bożej mocy zbawiania. Amen

Dziecko Bogu, żona mężowi, matka dzieciom, nauczyciel uczniom. Z wykształcenia plastyk, z pasji - też plastyk.
nd pn wt śr cz pt sb

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Dzisiaj: 18.04.2024