Im bardziej jestem zjednoczona w modlitwie z Bogiem, tym mniej rusza mnie to, co we mnie uderza

dodane 14:23

Im bardziej liczę się z Jego planem, tym mniej mnie dziwi zmiana moich planów.

Nikt na tym świecie się nie spodziewa, że władca mógłby nie odpowiedzieć zniewagą na zniewagę, wściekłością na oplucie. Nie spodziewali się też ci, którzy byli apostołami, którzy potrafili rozeznać, że Chrystus jest Mesjaszem. Wiedzieli, że jest Synem Bożym, ale nie umieli przyjąć, że Jego potęga jest w tym, że na wszelkie zło odpowiadał dobrem. Nie potrafią sobie tego wyobrazić wierzący w Jezusa, że powinni mieć we krwi zdolność swojego Pana do odpowiadania dobrem za zło. 

Niezwykle przemówił do mnie dzisiejszy fragment Izajasza, który jest wyznaniem Boga wystawionego na biczowanie i oplucie: „Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam”. 

Im bardziej jestem zjednoczona w modlitwie z Bogiem, tym mniej rusza mnie to, co we mnie uderza. Im bardziej liczę się z Jego planem, tym mniej mnie dziwi zmiana moich planów. Ewangelia kończy się apelem: „Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je”. 

Wszystko na świecie jest względne. Można być krezusem, a w sercu mieć miernotę, można mieć ludzi wokół, a z nikim nie mieć relacji, można mieć dzieci i sprawić, że one uciekną, można mieć sławę, a wyć z samotności i pustki. Można stracić coś, co w oczach świata jest wartością, a odzyskać coś, co sprawi, że życie napełni się sensem. Tam gdzie Bóg tam wszystko obraca się w błogosławieństwo. Amen.

Dziecko Bogu, żona mężowi, matka dzieciom, nauczyciel uczniom. Z wykształcenia plastyk, z pasji - też plastyk.
nd pn wt śr cz pt sb

29

30

31

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dzisiaj: 24.09.2021