JEZUS, CZYLI KTO?

dodane 23:20

Kim jest dla mnie Jezus Chrystus? Co i ile znaczy dla mnie Jego osoba? Na co konkretnie przekłada się moja wiara w Niego? W jaki sposób dzisiaj udało mi się skonfrontować Ewangelię Jezusa Chrystusa z szarą codziennością?

Dla niektórych postać historyczna, charyzmatyczny mówca i przywódca. Dla innych burzyciel ustalonego porządku religijnego, łamiący wielowiekowe zwyczaje i tradycje. Dla jeszcze innych Ten, który stał się sensem i nadał sens wszystkiemu: bolesnej przeszłości, trudnej codzienności i stojącej pod znakiem zapytania przyszłości.

W tych dniach pytanie o to kim jest Jezus, osiąga szczególny wydźwięk, bo zostaje skonfrontowane z tajemnicą Jego męki i śmierci. Skoro […] zapłatą za grzech jest śmierć (Rz 6,23), to znaczy nie mniej i nie więcej to, że każdy z nas miał umrzeć i pozostać w śmierci. Jednak Jezus […] wydał samego siebie za nasze grzechy (Ga 1,4). Odtąd, tj. od około dwóch tysięcy lat jest nadzieja, którą każdy może przyjąć i zacząć nią żyć. To nadzieja płynąca nie z własnych starań, wysiłków i mozolnej pracy, które miałyby nadać sens życiu i zapewnić błogosławioną przyszłość, ale z krzyża Jezusowego. Nadzieja ta mówi, że śmierć jest pokonana, zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, z góry na dół (Mk 15,38), więc W Nim mamy śmiały przystęp [do Ojca] z ufnością dzięki wierze w Niego (Ef 3,12). W Jezusie możemy zatem już teraz żyć tak, jak ludzie zbawieni. Zbawieni więc mający nadzieję mimo próbującej wedrzeć się w życie beznadziei, posiadający pokój mimo toczącej się wokół wojny oraz niosący miłość mimo tego, że sami nieraz otrzymujący nienawiść. Czy te postawy obnażają paradoksy, sprzeczności czy głupotę wierzących? Ależ skąd! One tylko mówią o tym, że dla nich Jezus stał się osobistym, wyłącznym i jedynym Zbawicielem.

A dla Ciebie kim jest Jezus Chrystus dzisiaj, teraz?

https://www.facebook.com/marzena.pietroszek

 

Mój Twitter

Ostatnio dodane

Bądź na bieżąco